Taner Yildiz

Taner Yildiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız: ‘(Enerji) Verimli kullanımla barışmak zorundayız, enerji verimliliği konusunda yakında bir dizi kampanyaya başlayacağız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı TanerYıldız,enerji verimliliğinin bir kültür olduğunu fakat Türk halkının bu kültüre çokyakın olmadığını belirterek, ”Verimlikullanımla barışmak zorundayız.Enerji verimliliği konusundayakında birdizikampanyayabaşlayacağız” dedi.

BakanYıldız,Türkiyeİnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından geleneksel olarak düzenlenen akşam yemeğinde,katılımcılaraenerjisektöründeki gelişmeleri anlattı

”Enerjigündemi” denildiği zaman siyasetten arındırılamayacak kadar uluslararası ilişkilere esas olan konuların akla geldiğini ifade edenYıldız, zaman zaman enerji kaynaklarının savaş gerekçesi bile olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ise enerjiyi her zaman bir barış gerekçesi olarak gördüğünü vurgulayan Yıldız, ”Şu anda siyaseten sıkıntı bile duyuyor olsak da komşu ülkelerimizde bunu insani bir kalem olarak ele aldık. Tabii ki bu nezaketin çok fazla zorlanmaması lazım geldiğini de bütün ülkeler bilmelidir” dedi.

Türkiye’de gerek yer altı gerekse yer üstü bütün enerji kaynaklarının devletin ve milletin olduğunu dile getiren Yıldız, siyasete yük olmayan bir enerji sektörü oluşturmak için özel sektör eliyle büyümeye karar verdiklerini ve bu nedenle kamudaki bu kaynakları da adil bir şekilde özel sektörün hizmetine sunduklarını söyledi. Yıldız, bu çerçevede 2002 yılında yüzde 34’ler düzeyinde bulunan özel sektörün enerji üretimindeki payının, şu anda yüzde 53’ler seviyesine çıktığını, kısa-orta vadede hedefin ise bu oranı yüzde 75’lere çıkarmak olduğunu bildirdi.

Birincil enerji kaynaklarında ithalatı azaltabilmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) arama faaliyetlerini büyük oranlarda artırdıklarını da dile getiren Yıldız, ”TPAO inandığı ve ümit ettiği için Karadeniz, Akdeniz ve bütün toprak parçalarımızda aramalarını devam ettiriyor. Varsa da biz bunu buluruz artık diye düşünüyoruz” dedi.

-Enerji verimliliği-

Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda katedeceği çok yol bulunduğuna değinen Yıldız, ”Verimlilik bir kültür, ama bu kültüre çok yakın olmadığımızı söylemek istiyorum. Verimli kullanımla barışmak zorundayız” dedi.

Taner Yıldız, enerji verimliliği konusunda yeni bir dizi kampanyaya başlayacaklarını belirterek, ”Evlerdeki verimlilikten sanayiye kadar bir dizi kampanya başlatacağız” diye konuştu.

-”Doğudan batıya bütün projeler değerlendirilecek”-

Türkiye’nin enerji konusunda doğudan batıya, kuzeyden güneye olabilecek bütün projeleri değerlendirdiğini belirten Yıldız, bölgede birçok projenin konuşulduğunu fakat, ”Şahdeniz 2”nin şu anda imzalanan tek somut anlaşma olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Rusya Federasyonu ile geliştireceği projeler olduğunu, Türkmenistan, Azerbaycan ile geliştireceği projeler bulunduğunu, siyasi iklimi uygun olmak koşuluyla İran, Irak ve diğer ülkelerle geliştireceği projeler bulunduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

”Bugün ekonomiler globalleşmekte ama politikalar ulusallaşmaktadır. Dolayısıyla ülkemizin yararına hangi projeyi görüyorsak onun üzerine çalışmamız lazım. Siyasetin enerji sektörü üzerinde bir kısım olumsuzlukları özellikle bölge üzerinde en son geldiğimiz gelişmeler gösteriyor. Arap baharıyla beraber siyasetin enerji sektöründeki yükü artmıştır. Ticaretin getirebileceği bir kısım olumsuzluklardan Türkiye ve bölgemiz mutlaka arındırılmak zorundadır.”

-Kömür kullanılacak-

Dünyanın uzun zamandan beri kirlendiğini fakat özellikle sanayileşmesini tamamlamış ülkelerin dünyayı temizlemekte o kadar da gayretli görünmediklerini dile getiren Yıldız, ”Burada Türkiye safdillilik yapmamalıdır. Türkiye’nin kalkınmasını durdurmayacak bir yapı içerisinde olunmalıdır” dedi.

Bugün dünyada bazı ülkelerin kömürle ilgili çalışmalarını tamamladığını ancak Türkiye’nin tamamlamadığını vurgulayan Yıldız, çevreyi de dikkate alarak Türkiye’nin, bütün kömür kaynaklarını kullanmak niyetinde olduğunu vurguladı.

-İNTES Başkanı Koçoğlu-

Yemekte konuşan İNTES Başkanı Şükrü Koçoğlu da Türkiye’de su, rüzgar ve güneş gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının henüz yeteri kadar değerlendirilemediğini, birincil enerji kaynakları açısından yaklaşık yüzde 75 oranında dışa bağımlı Türkiye’de özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının çok önemli olduğunu söyledi. Koçoğlu, cari açığın ilacının da yine yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları olduğunu vurguladı.

Enerji talebinin karşılanmasında tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verildiğine vurgu yapan Koçoğlu, petrol, gaz, kömür gibi karbon salan ve dünyayı kirtelen yakıtlara ”dur” demek için çevre dostu HES’lere yönelmek ve teknoloji üretmek gerektiğini söyledi.

Nükleer santrale çok sempatik bakmadığını ve Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yeterli olsa nükleer santral istemeyeceğini vurgulayan İNTES Başkanı Koçoğlu, ”Ama yok işte, sıksak sıksak hidrolik potansiyelimiz tüketimimizin ancak yüzde 30’unu karşılıyor. Hem fosil yakıtlardan kaçmak hem dünya hem de gelecek için başka alternatif kalmıyor” dedi.

Konuşmaların ardından İNTES Başkanı Koçoğlu, gecenin anısına, adına 50 fidan dikildiğini gösteren sertifikayı Bakan Yıldız’a takdim etti.

Kaynak: Habet7

Kategoriler: Led Aydınlatma