Kentsel dönüşüm, konut ihtiyacı, konut dışı bina yatırımları, dış mekan aydınlatmaları gereksinimiyle endüstriyel ve lojistik alanlardaki gelişme potansiyeli aydınlatma sektörünün büyümesine ivme kattı. Dünyda uzun ömrü ve sağladığı enerji tasarrufu ile Led ürünlere ilgi gün geçtikçe artıyor. Led kullanımının 2020 yılında yüzde 60’lara kadar ulaşması bekleniyor.

Aydınlatma sektörü küresel ölçekte genel aydınlatma, otomotiv aydınlatması ve arka plan (backlight) aydınlatması olarak faaliyet gösteriyor. Dünya aydınlatma sürecinde önemli bir gelişme ve dönüşüm süreci yaşıyor. Bu gelişme ve dönüşümün kaynakları sektörün beslenme alanlarından lamba/ampul teknolojisinde yaşanan ilerlemeler, aydınlatmanın ayrılmaz bir parçası haline gelen mimaride gelişen teknoloji aydınlatma çözümleri, aydınlatma bilincinin artması ve önemli unsur olarak da enerji tasarrufu ve verimliliği alanında yaşanan gelişmelerdir. Bu çerçevede aydınlatma sektöründe belirleyici unsur Led (ışık yayan diyot) teknolojisi olarak öne çıkıyor. Uzun ömrü ve sağladığı enerji tasarrufu ile Led teknolojisi küresel ölçekte sektörü şekillendiriyor. Tüm dünyada Led ürünlerinin payı genişliyor. Led kullanımının 2020 yılında yüzde 60’lara kadar ulaşması bekleniyor. Led ampul kullanımıyla diğer aksamlar ve ekipmanların teknolojileri de yine enerji tasarrufu odaklı ve Led uyumlu olarak dönüşüm gösteriyor.

Türkiye’de ise faaliyetler ağırlıklı olarak genel aydınlatma alanında yoğunlaşıyor. Aydınlatma sektöründe çok sayıda küçük girişim bulunmakla birlikte sektörün çok büyük bir bölümü 50 büyük ve 300 kadar orta ölçekli kurumsallaşmış yapıdaki işletmelerde oluşuyor. Küçük işletmelerin sayısının da 3 bin civarında olduğu belirtiliyor. Türkiye’de son yıllarda hızlanan kentsel dönüşüm, konut ihtiyacı, konut dışı bina yatırımları dış mekan aydınlatması gereksinimiyle endüstriyel ve lojistik alanlardaki gelişme potansiyeli, sektörün büyüme dinamiklerini güçlendiriyor.

Sektör, Ar-Ge çalışmalarına yöneliyor

Sektörde üretim yoğun olarak dışa bağımlı girdilerin tedariki ve bunların montajı şeklinde geçekleşmeye devam etmekte olduğundan üretimdeki katma değer sınırlı kalıyor. Ancak sektör aktörleri Ar-Ge ve inovasyon alanında devlet desteklerinden de yararlanarak katma değeri yüksek ürünler geliştirme çalışmalarını artırıyorlar.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, trafiğin yoğun olduğu tünel ve köprülerin armatürlerini enerjideki dalgalanmalar nedeniyle yaşanan aydınlatma kayıplarından dolayı yenileme kararı aldı. Bu yenileme ile armatürler yerli üretim olacak ve trafik yoğunluğuna göre ışık verecek. Boğaz köprüleri başta olmak üzere köprü, tünel, yol, kavşak, ücret toplama merkezleri ve park alanları için özel Led armatürler ürettirilecek. Bu armatürler için Ar-Ge çağrısına çıkılmış olup özel sektör firmaları tarafından üretilip bakanlık tarafından desteklenecek.

Maliyet tasarrufu öne çıkıyor

Türkiye’de 6,5 milyon sokak lambası Led armatürlerle değişimi beklemekte ve bu dönüşüm için 6,5 milyar dolar yatırım yapılacağı tahmin ediliyor. Bu yenileme ile yıllık aydınlatma maliyetlerinin yüzde 40 oranında düşürülmesi bekleniyor. Türk Yapı Sektörü Raporu 2015’teki verilere göre, Türkiye aydınlatma pazar büyüklüğü 2015 yılındaki iç ve dış pazarlardaki durgunluğa rağmen 2014 yılındaki 2,4 milyar dolarlık seviyesini korudu. Dünya aydınlatma ürünleri ihracatının 2010 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 20 büyüdüğü kaydediliyor. Bu artışta aydınlatma teknolojisinde son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmelerin önemi büyük. Enerji tasarruflu ampullerin hızla gelişmesine Led aydınlatma teknolojisinin de eklenmesiyle bütün ülkelerde aydınlatma ürünlerinde hızlı bir değişim yaşanıyor. 2014 yılında dünya aydınlatma ürünleri ihracatı 54,6 milyar dolar olurken, 2013 yılına artış oranı yüzde 18,6 olarak yansıdı.

Kaynakça: http://www.dunyainsaat.com.tr