Enerji verimliliğinin en önemli olduğu alanlardan endüstriyel aydınlatma sektörü, son yıllarda yoğunlaşan LED teknolojisiyle verimlilik üzerinde yoğunlaşıyor. Sorularımızı yanıtlayan Legrand Yöneticileri, Türkiye pazarının Avrupa’dan daha hızlı büyüdüğünü belirtti.

Legrand Aydınlatma Yönetim Sistemleri Ürün Yöneticisi Müslüm Aydoğdu ve Ticari Binalar Pazarı Ürün Müdürü Aykul Tokul sorularımızı yanıtladı. Legrand yöneticileri kullanılan yüklere göre uygun aydınlatma röleleri sayesinde ışık şiddetinden maksimum yarar sağladıklarını ifade etti.

Legrand’ın endüstriyel aydınlatma alanında yaptığı çalışmalar neler?

Aydınlatma yönetim sistemlerimizi iki gruba ayırabiliriz. Bağımsız (standalone) çözümler ve merkezi kontrol sistemleri. Bağımsız sistemleri kendi içerisinde yine üç kısıma ayırabiliriz. Hareket sensörleri ile on/off kontrol sağlanır. Belirlenen süre içinde aydınlatmalar yanar, algılama sona erdiğinde ise gecikme süresi sonunda aydınlatmalar kapatılır. Genellikle kapalı alanlarda, koridorlarda ve otoparklarda kullanılan sensörlerdir. Böylece gereksiz harcamaların önüne geçilmiş olur. Diğer yandan doğal ışık miktarının fazla olduğu yerlerde örneğin ofislerde pencelerden gelen güneş ışığından daha fazla yararlanılmak istenirse Aydınlatma yönetim sensörleri kullanılır. Işık lüks değerinine göre aydınlatmaların açılıp/kapanması sensör tarafından sağlanır.  Ayrıca yokluk (vacancy) modu dediğimiz özellik sayesinde bir anahtar yardımıyla aydınlatmalar açılır ve sonrasında ortamda kimse olmadığında sensörler otomatik olarak aydınlatmaları söndürür. Özellikle ofis ve toplantı odaları için ideal bir çözüm sunmaktadır. Üçüncü kısım ise lokal bir çözüm olan bir alanda birden fazla linye kontrolü istendiğinde çözüm sağlayabilen ve tavan içine montaj yapılabilen kontrolörlerdir.

Otomasyon sistemleri ile merkezi yönetim sağlanır. Kullanılan yüklere göre uygun aydınlatma röleleri sayesinde ışık şiddetinden maksimum yararlanması sağlanır. Aynı zamanda uzak bağlantı ile kontrol edilebileceği gibi merkezi görüntüleme ve kontrol sağlanabilir. Otomasyonda en önemli iki kriter merkezi kontrol ve uzak erişimle birlikte senaryo tanımlamadır. Günün belirli saatlerinde gün ışığından yararlanma süresine göre aydınlatmalar uygun şekilde önceden belirlediğiniz senaryolarla etkin hale gelebilir.

Legrand olarak bu alanlarda hem ürün hem de çözüm sağlamaktayız. Ürünlerimiz arasında KNX ve SCS (Kolaylaştırılmış kablolama sistemi, Legrand tarafından geliştirilmiştir) sensörler, röleler ve kontrol anahtarları bulunmaktadır.

Emniyet ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Emniyet aydınlatma ürünlerinin kullanım amacı, acil durumlarda insanların binadan en hızlı şekilde tahliye olabilmeleri için yönlendirme ve bilgilendirmelerde bulunmaktır. Emniyet aydınlatma ürünleri sıklıkla endüstriyel, ticari ve topluma açık binalarda (kamu kuruluşları, hastane, okul, fabrika, AVM, otel, vb…) çok geniş bir kullanım alanına sahiptirler.

Emniyet aydınlatma armatürlerinde floresan lamba ve LED li olmak üzere 2 farklı seçenek vardır. Legrand olarak Arcor 2, G5, S8 ve NT65 gibi floresanlı serilerimiz olduğu gibi IP 43, IP 66 ve IP 67 olarak adreslenebilir ve geliştirilebilir bloklar ve ayrıca U21 gibi yeni lanse edilen IP42 özellikte LED serilerimiz de bulunmaktadır. Bu çok geniş ürün gamı içerisinde 1 saatten 3 saate kadar, 45 lm ile 500 lm arasında süreksiz, sürekli ve kombine özelliklerinde ürünler yer almaktadır.

Endüstriyel tesisler özelinde sunduğunuz çözümler nelerdir?

Özellikle KNX sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte Legrand olarak üretici üyesi olduğumuz bu organizasyonda endüstri alanına yönelik ürünlerimiz bulunmaktadır. Yine merkezi kontrol ve endüstriyel otomasyona entegre sağlayacak altyapıyı da kendi içinde barındırmaktadır. BacNet, KNX ve SCS ile tam entegrasyon sağlanarak merkezi kontrol ve görüntüleme gerçekleşebilir. Güç tüketimlerini görebilir ve gerekli senaryolar ile tasarruf sağlayabilrisiniz.

Enerji verimliliğinin sağlanmasında aydınlatmanın rolü nedir?

Son zamanlarda enerji verimliliği konununda ülkemizdeki bilinç giderek artmaktadır. Özellikle LEED, BREAM gibi organizasyonların yeşil bina sertifikalandırma kritilerleriyle birlikte enerji verimliliğinde aydınlatma önemli bir unsur haline geldi. Şöyle bir örnekle konuyu açıklayabilirim; bir işletmede enerjinin yaklaşık yüzde 24 aydınlatmada harcanmaktadır. Bu değer ısıtma&soğutma ve priz tüketiminden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Yüzde 24’lik bu değerin yüzde 58’i ofislerde, yüzde 24 ortak alanlarda, yüzde 4’ü koridorlarda ve yüzde 4 ise lavabolarda kullanılmaktadır. Bu değerlerin tamamından tasarruf etmek mümkündür. Ofislere uygun aydınlatma yönetim sensörleri, ortak alanlar ve kapalı alanlara ise hareket sesörleri ile bunlara bağlanacak otomasyon röleleri sayesinde ister bağımsız isterse merkezi aydınlatma yönetimi sağlanabilir. Böylece bu işletmede 55yüzde * kadar enerji tasarrufu sağlanmış olur. (*EN 15193 standardına göre belirlenmiş değerdir. İletme yapısına göre farklılık göstermektedir.)

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Aydınlatma sektörü son zamanlarda ciddi değişime uğradı diyebiliriz. Bunun en önemli etkisi hiç süphesiz LED üretiminin yaygınlığının artması ve takip eden yıllarda fiyatlarının azalması şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte hem sertifikalandırma organizasyonlarının artışı hem de projelerde aydınlatma yönetimi isteklerinin artması firmalarında bu isteklere yönelik ürün geliştirmeleri ile bu ivmelenme her geçen gün artmaktadır. Aydınlatma yönetiminde kullanılan teknolojilerde bu yükselişi desteklemektedir.

Aydınlatma sektörü her geçen gün büyümesini sürdürmektedir. Türkiye’deki büyüme Avrupa’ya göre daha hızlı olmaktadır. Aydınlatma Pazar büyüklüğü 2 milyar doları geçmektedir ve her yıl yüzde 5-6 oranında büyümektedir.

Kullanıcı tarafında; işletmelerde aydınlatma yönetimi son kullanıcının en az dokunduğu alan haline gelmiştir. Bunun en büyük nedeni sensörlerin ve otomasyon ürünlerinin belirli bir senaryo ile kendi içinde işlemesini işaret edebiliriz. İlerleyen süreçlerde de bu durum daha da gelişerek hem uygun ışık altında verimli çalışmamıza hem de bütçemize etki edecektir.

Legrand, önümüzdeki süreçte sektörde nasıl bir rol edinecek? Hedefleriniz neler?

Teknoloji alanında yaptığımız geliştirmelerle hem sensör alanında hem de merkezi ürünlerin çeşitliğili ile sektörde öncülerden biri olmayı hedefliyoruz. Yaptığımız geliştirmeler ile hem ‘yeşil bina’ hem de bir bölgede üretilen enerjinin etkin kullanılmasını sağlayan ‘Smart Grid’ (akıllı) şebekelerin kullanımının daha hızlı yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Bununla birlikte bir bölgenin enerji üretimi ve tüketiminin yönetilmesini sağlayan Enerjinin etkin yönetilmesi için kurulan bir kaç organizasyona üye olarak sorumluk projelerinde yer almaya çalışıyoruz.

Kaynak: http://www.haberortak.com